Бизнес услуги

Нашите услуги

Предлагаме широка гама услуги, подпомагаща развитието на Вашия бизнес. От начално планиране до краен анализ и отчитане на резултати.

бизнес консултации

Бизнес консултации за стартиране и оптимизиране на бизнес

Бизнес планиране

Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегии. Маркетинг стратегии

Управление на ресурси

Оптимално планиране и управление на ресурси. Управление на човешки ресурси

Финансови анализи

Бизнес консултации за стартиране и оптимизиране на бизнесИзготвяне на финансови анализи и отчет на постигнати резултати

Цялостно брандиране

Цялостно корпоративно брандиране. Ребрандиране

Маркетинг стратегии

Планиране и изпълнение на маркетинг стратегии